Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem kolorniebo.pl

 

§ 1. Informacje o sklepie


1. Strona sklepu www.kolorniebo.pl, jest własnością Jakuba Margasińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Margasiński MroowLab.com. Firma, zwana w dalszej części regulaminu Sklepem,  z siedzibą w Romanów 97, 42-260 Kamienica Polska jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 573-270-76-06, REGON 121412660, e-mail: kontakt@kolorniebo.pl, tel.: 792-927-850 (tel. czynny w godz.16:30 – 20.00, pon-pt ).

 

§ 2. Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kolorniebo.pl

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Zamawiającego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy kolorniebo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie kolorniebo.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Zamawiający powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

6. Klient zamawiający usługę wykonania plakatu na podstawie rysunku dziecka godzi się na zakup wzoru, który będzie stylistycznie zbieżny z wzorami plakatów kolekcji KolorNiebo prezentowanymi na stronie kolorniebo.pl

7. W przypadku zakupu przez Klienta usługi wykonania plakatu na podstawie rysunku dziecka, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ekspozycji wykonanego wzoru produktu na stronie kolorniebo.pl, w mediach społecznościowych oraz w cyfrowych i drukowanych materiałach reklamowych. Jednocześnie Sprzedający gwarantuje Zamawiającemu, iż nie będzie tego wzoru (projektu naniesionego na produkt) odsprzedawał innym Klientom sklepu. Produkt opatrzony będzie adnotacją produkt zastrzeżony, a możliwość jego zakupu przez osoby trzecie będzie zablokowana.

8. Sprzedający nie wyklucza uruchomienia sprzedaży osobom trzecim zastrzeżonego wzoru produktu, ale tylko pod warunkiem wcześniejszego zawarcia z Zamawiającym stosownej umowy określającej przynależność autorskich praw majątkowych oraz pozostałych zasad będących następstwem przekazania ww praw.

 

3 . Składanie i realizacja zamówień


1. Wszystkie ceny podane w sklepie kolorniebo.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu – fakturę VAT.

3. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 lat, a które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

4. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy.

5. Zamawiający może dokonać zamówienia na produkty przedstawione w ofercie (nie dotyczy produktów opatrzonych adnotacją produkt zastrzeżony), a Sklep dostarczy je w czasie nie dłuższym niż 12 dni roboczych. W przypadku wyczerpania jakiegoś asortymentu lub braku możliwości wyprodukowania go, pracownik Sklepu będzie kontaktował się z Zamawiającym w celu ustalenia satysfakcjonującego dla niego rozwiązania (wymiana na inny produkt lub rezygnacja).

6. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową kolorniebo.pl poprzez wybór opcji „Dodaj do koszyka” lub za pośrednictwem poczty email.

7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Zamawiający prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail lub jeśli Zamawiający przekaże ww dane i potwierdzi zamówienie usługi drogą email.

8. W przypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym. Jeśli kontakt z Zamawiającym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

12. W przypadku opóźnień w otrzymaniu przesyłki Sklep prosi Zamawiającego o powiadomienie o tym fakcie, wraz z podaniem numeru zamówienia i danych Zamawiającego, celem sprawdzenia i wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

 

§ 4. Zamówienia


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej.

3. Przesyłka dostarczana jest w ciągu 5-12 dni roboczych od chwili wpłynięcia zapłaty (w przypadku zamówienia usługi wykonania plakatu na podstawie rysunku dziecka) lub w ciągu 5-8 dni (w przypadku zakupu gotowego plakatu z kolekcji KolorNiebo.pl) o ile podczas potwierdzenia realizacji zamówienia, nie zostanie podany inny termin dostawy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie można dotrzymać terminu dostawy kupujący jest o tym natychmiast informowany.

4. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, wysyłka odbywa się po skompletowaniu całości zamówienia. Jeśli czas dostawy części produktów, z przyczyn niezależnych od Sklepu, wydłuża się poza podany w potwierdzeniu zamówienia czas realizacji, a jest to niekorzystne dla Zamawiający, Sklep w porozumieniu z Zamawiającym wysyła dostępną część zamówienia (Zamawiający uiszcza opłatę tylko za towar otrzymany + koszty wysyłki). Kolejna wysyłka brakujących produktów jest na koszt Sklepu, a Zamawiający proszony jest o dopłacenie przelewem na konto Sklepu tylko równowartości ceny brakującego towaru.

5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi na stronie kolorniebo.pl

 

§ 5. Płatności


1. Sklep oferuje opcje płatności „Przedpłata na konto”.  Tytułem przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia i nazwiska Zamawiającego.

2. Brak wpłaty lub kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z rezygnacją Klienta i oznacza anulowanie zamówienia.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy umowy kupna-sprzedaży gotowego plakatu z kolekcji KolorNiebo) bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu. Koszt zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.

4. Produkt odsyłany powinien być starannie zapakowany, tak aby  zapobiec ewentualnemu zniszczenie w drodze do Sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy w przypadku zamówienia usługi wykonania plakatu na podstawie rysunku dziecka, jeśli usługa została wykonana zgodnie z zamówieniem.

 

§ 7. Gwarancja jakości i zwroty


1. Firma gwarantuje pełną zgodność wzoru (rysunku) z zamówieniem. Jednocześnie firma zastrzega, iż kolorystyka wydruku może nieznacznie różnić się od kolorystyki produktu. Fakt ten wynika z ze specyfiki funkcjonowania monitorów – każdy monitor w pewnym zakresie emituje różną gamę barwną i nigdy nie odzwierciedli w 100% gamy barwnej wydruku cyfrowego.

2. Firma zastrzega, iż wydruk pod wpływem światła może blaknąć, co jest o naturalną cechą wydruku cyfrowego. Jest to jednak proces rozłożony na przestrzeni wielu lat, a zmiany są nieznaczne.

3. W przypadku wykrycia mechanicznego uszkodzenia towaru należy odesłać produkt na adres sklepu w ciągu 2 dni od jego wykrycia (zanim wyślą Państwo reklamowany produkt polecamy zrobić dokładne zdjęcia uszkodzenia, a także całego produktu i wysłać je na adres kontakt@kolorniebo.pl. Na podstawie zdjęć jesteśmy w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa ustalić, czy towar będzie nadawał się do reklamacji).

4. Prosimy o odesłanie towaru zwykłą przesyłką pocztową razem z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem oraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Prosimy o odesłanie zakupionego produktu w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Prosimy o dołączenie do przesyłki pisemnego oświadczenia, w którym zawarta będzie chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

5. W przypadku uznania reklamacji, na adres email Zamawiającego prześlemy informację o rozpatrzeniu zwrotu produktu i – jeśli rozpatrzenie będzie na korzyść Zamawiającego – odeślemy naprawiony produkt.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, zostanie on obciążony wszystkimi kosztami przesyłek.

7. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

 

 

§ 8. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia


1. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Zamawiający jest proszony o zgłoszenie tego przypadku do Sklepu, a Sklep dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

2. W przypadku zaginięcia przesyłki – po otrzymaniu takiego zgłoszenia od Zamawiającego – Sklep składa reklamacje u przewoźnika i kontaktuje się z Zamawiającym w sprawie ponownej realizacji zamówienia (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru). Zamawiający – gdyby jednak zaginiona przesyłka została dostarczona – jest zobowiązany do odmowy jej odbioru lub w przypadku odebrania – Sklep zorganizuje jej odbiór na własny koszt.

3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Sklepu.

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających w związku z zakupami jest właściciel Sklepu.

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy MroowLab.com. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Weryfikacji danych Zamówiającego można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sklepu na adres kontakt@kolorniebo.pl

3. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

 

§ 9. Zmiana Regulaminu


1. Zamówienia złożone przez Zamawiającyh przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Zamawiającymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 1 stycznia 2017 r.