Regulamin
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem kolorniebo.pl. Na potrzeby niniejszego regulaminu stosowane będzie nazewnictwo: właściciel serwisu – Organizator, beneficjent serwisu – Zamawiający, serwis – Galeria.  

§ 1. Informacje o Galerii
1. Strona Galerii jest własnością Jakuba Margasińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Margasiński MroowLab.com. Firma z siedzibą w Romanów 97, 42-260 Kamienica Polska jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 573-270-76-06, REGON 121412660. E-mail: kontakt@kolorniebo.pl, tel.: 792-927-850 (tel. czynny w godz.16:30 – 20.00, pon-pt ).

§ 2. Zasady ogólne
1. Warunkiem korzystania z Galerii jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Działalność Galerii polega na zakładaniu i utrzymywaniu autorskich profili z reprodukcjami rysunków dziecięcych.
3. Założenie profilu jest nieodpłatne.
4. Zlecenia założenia profilu odbywa się poprzez wysłanie skanów lub zdjęć rysunków na adres: kontakt@kolorniebo.pl
5. Założenie profilu autorskiego trwa od 1 do 4 dni roboczych.
6. Organizator poddaje rysunki nieznacznej obróbce cyfrowej pozwalającej optymalnie zaprezentować je w internecie. Jednocześnie Organizator zastrzega, że kolorystyka rysunków może czasem być różna, w zależności od monitora na jakim rysunek jest wyświetlany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji prac obscenicznych, wulgarnych, nawiązujących do przemocy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy prezentacji prac jeśli uzna, że jakość reprodukcji jest zbyt niska. Wtedy Organizator będzie prosił Zamawiającego o przesłanie prac w wyższej jakości.
9. Zamawiający godzi się na bycie informowanym za pośrednictwem poczty e-mail o nowościach związanych z funkcjonowaniem Galerii.
10. Zamawiający godzi się na wykorzystywanie przez Galerię prac w celach marketingowych (np. publikacja wybranych prac w mediach społecznościowych), przy czym Organizator gwarantuje Zamawiającemu, że:
a) prezentacji pracy będzie towarzyszyło przypisanie jej autorstwa
b) Galeria w żaden sposób nie będzie czerpała bezpośrednich korzyści majątkowych z rysunku Zamawiającego (chyba, że nastąpi wcześniejsze porozumienie w tej materii między Zamawiającym, a Galerią)

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych / RODO
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem serwisu jest właściciel Galerii.
2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do realizacji usługi (założenia profilu).
3. Klienci Galerii mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Weryfikacji danych Zamawiającego można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kolorniebo.pl
3. Zgodnie z RODO Administrator galerii zbiera dane użytkowników tylko i wyłacznie dla potrzeb realizacji usługi.
4. Administrator galerii zobowiązuje się do poczynienia wszelkich starań do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych użytkowników galerii i klientów.

§ 4. Zmiana Regulaminu
1. Zamówienia złożone przez Zamawiających przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Galerią, a Zamawiającymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 
Data opublikowania regulaminu: 31. 05. 2018 r. 
| KolorNiebo 2018, Wszelkie prawa zastrzeżone