Istnieje wiele naukowych koncepcji próbujących wyjaśnić znaczenie dziecięcej twórczości. Przeważa wśród nich trend polegający na tym, że plastycznej aktywności najmłodszych nadaje się znaczenie komunikatuRead More