Dlaczego dzieci malują?

Napisał: Jakub

  Istnieje wiele naukowych koncepcji próbujących wyjaśnić znaczenie dziecięcej twórczości. Przeważa wśród nich trend polegający na tym, że plastycznej aktywności najmłodszych nadaje się znaczenie komunikatu. Inaczej mówiąc, dzieci rysują (lub malują) ponieważ chcą w ten sposób zakomunikować otoczeniu jakąś treść – akt twórczy jest tu pojmowany jako zamiennik mowy. Liczne opracowania akademickie bazują na takim właśnie sposobie myślenia, a ich wspólnym […]