Dlaczego dzieci malują?

Istnieje wiele naukowych koncepcji próbujących wyjaśnić znaczenie dziecięcej twórczości. Przeważa wśród nich trend polegający na tym, że plastycznej aktywności najmłodszych nadaje się znaczenie komunikatu. Inaczej mówiąc, dzieci rysują (lub malują) ponieważ chcą w ten sposób zakomunikować otoczeniu jakąś treść – akt twórczy jest tu pojmowany jako zamiennik mowy. Nasuwa się pytanie, czy stojąc naprzeciw dziecięcej ekspresji dorośli nie próbują nadawać jej wyżej opisanego znaczenia tylko po to, żeby mieć poczucie, że i ten aspekt rozwoju człowieka w pełni rozumieją i kontrolują. Rzeczywistość może być jednak o wiele bardziej złożona…